نصب بلیبورد تبلیغاتی شرکت انرژی


بیلبورد تبلیغاتی شرکت انرژی

 

بیلبورد تبلیغاتی نصب شده توسط شرکت انرژی در شیراز با مضمون (از خانه تا کارخانه)