شركت نیك‌كالا از سال 1344 شروع به فعالیت صنعتی نموده است. در تاریخ 1349/03/25 این شركت تحت نام «شركت تولیدی و صنعتی نیكُلا» به ثبت رسیده است. ابتدا با ماهیت "شركت با مسئولیت محدود" و در تاریخ 1361/06/25 نام آن به «شركت تولیدی و صنعتی نیك‌كالا» تغییر و متعاقباً ماهیت‌آن‌ در تاریخ 1373/09/15 به "‌شركت ‌سهامی ‌خاص"‌ تبدیل‌شد نیك‌كالا بعنوان تولیدكننده، بخاری و شومینه گازی و اجاق گاز های صفحه ای مشغول به فعالیت می باشد

نیک کالا

نیک کالا

Nicala

0
item item